Përfitoni nga shërbimi i personalizuar
që Z Mobile i ofron përdoruesve të biznesit!Z mobile ka lansuar pako të reja për biznese me çmimet
më të lira në tregun e telefonive në Kosovë!

Mundësitë e ofruara nga

Biznes Pako

Biznes pako ju mundëson komunikim te lirshëm brenda biznesit tuaj, me çmimet më të ulëta të ofruara në tregun e Kosovës.

Komunikoni pa brenga duke menaxhuar buxhetin me lehtësi. Grupi i tarifave postpaid ju cakton tarifat per minutat e shpenzuara. Sa më shumë numra postpaid që përdorni në biznesin tuaj, aq më mirë do të jenë bisedat tuaja jashtë rrethit të biznesit.

 

Varësisht prej madhësisë së biznesit që keni, zgjedhni njërën nga pakot që ofron Z mobile dhe kurseni deri në 30%  në krahasim me operatoret tjerë që veprojnë në Kosovë.

Për më tepër, bëhuni më efektiv në punë gjatë kohës që jeni në lëvizje duke e shfrytëzuar internetin që Z Mobile ofron për të gjitha biznes pakot.

Benefitet e biznes pakos Mësoni më shumë rreth përparësive

30% më lirë
Reduktim i shpenzimeve mujore telefonike deri në 30% në krahasim me operatorët tjerë
0% ndalesë
kolektive
Krijimi i rrethit për komunikim mes kolegëve pa pagesë - 0€.
Kredia shfrytëzohet eksluzivisht per komunikim jashte rrethit te biznesit.
Prepaid
Postpaid
Paketa e kombinuar me numra postpaid dhe prepaid brenda një biznesi.
Çmimet e thirrjeve më të lira në treg.
Fleksibilitet në shpërndarjen e kredive për numrat prepaid brenda biznesit duke ofruar menaxhim të kredisë në bazë të nevojës së biznesit.
0% shpenzime
administrative
Shërbime administrative me 0€ duke përfshirë:
- marrjen e numrave në fillim pa pagesë
- shtimin e numrave në grup pa pagesë
- faturën e detajizuar pa pagesë
- ndërrimin e numrave pa pagesë
- kalimin nga prepaid në postpaid the anasjelltas pa pagesë
- nuk ka nevojë të bëhet pagesa e depozitës për nënshkrimin e kontratës
Internet
3G e 4G me çmime super të ulëta.

Si mund të bëheni pjesë e kësaj pakoje? Gjeni udhezime rreth produkteve

1
Caktoni numrin e punetoreve qe do te jene ne kete grup.
2
Vendosni se sa nga keta punetore do te jene postpaid dhe sa prepaid.
3
Ju lutemi kontaktoni agjentin tuaj personal në 045-610-610 ose biznes_pako@zmobileonline.com
Bisedoni për 0 cent në mes vete me 0 EURO shpenzime mujore.

Prepaid

Z Mobile nuk ju ngarkon me pagesa mujore për tu bërë pjesë e rrethit!

Zgjedhni pakon që ju përshtatet

BIZ 300

300 minuta KOMBËTAR
300 Sms KOMBËTAR
2GB 3G/LTE
10€

BIZ 500

500 minuta KOMBËTAR
500 Sms KOMBËTAR
2.5GB 3G/LTE
15€

BIZ 700

700 minuta KOMBËTAR
700 Sms KOMBËTAR
3GB 3G/LTE
20€

BIZ 1200

1200 minuta KOMBËTAR
1200 Sms KOMBËTAR
3.5GB 3G/LTE
25€

BIZ 1400

1400 minuta KOMBËTAR
1400 Sms KOMBËTAR
4GB 3G/LTE
30€

BIZ 2000

2000 minuta KOMBËTAR
2000 Sms KOMBËTAR
6GB 3G/LTE
40€

Pako shtesë EXTRA

3€
2GB Internet 3G/LTE
5€
4GB Internet 3G/LTE

Keshilltari personal i Biznesit

Biznes paku ju mundëson komunikim te lirshem brenda biznesit tuaj, me cmimet me te uleta te ofruare ne tregun e Kosoves.

Komunikoni pa brenga duke menaxhuar buxhetin me lehtesi. Grupi i tarifave postpaid ju cakton tarifat per munitat e shpenzuara. Sa me shume numra postpaid qe perdorni ne biznesin tuaj, aq me mire do te jene bisedat tuaja jashte rrethit te biznesit.

 

Varesisht prej madhesise se biznesit qe keni, zgjedhni njeren nga pakot qe ofron Z mobile dhe kurseni deri ne 30% m ne krahasim me operatoret tjere qe veprojne ne Kosove.

Per me teper,behuni me efektiv ne pune gjate kohes qe jeni ne levizje duke shfrytezuar internetin qe Z mobile ofron per te gjitha biznes pakot.

Informatat Kryesore Si të bëheni pjesë e pakos? Prepaid Pakot e sherbimeve Pako shtesë Këshilltari personal i biznesit