Përfitoni nga shërbimi i personalizuar
që Z mobile i ofron përdoruesve të biznesit!Z mobile ka lansuar pako të reja për biznese me çmimet
më të lira në tregun e telefonive në Kosovë!

Mundësitë e ofruara nga

Biznes Pako

Biznes paku ju mundëson komunikim te lirshem brenda biznesit tuaj, me cmimet me te uleta te ofruare ne tregun e Kosoves.

Komunikoni pa brenga duke menaxhuar buxhetin me lehtesi. Grupi i tarifave postpaid ju cakton tarifat per munitat e shpenzuara. Sa me shume numra postpaid qe perdorni ne biznesin tuaj, aq me mire do te jene bisedat tuaja jashte rrethit te biznesit.

 

Varesisht prej madhesise se biznesit qe keni, zgjedhni njeren nga pakot qe ofron Z mobile dhe kurseni deri ne 30% m ne krahasim me operatoret tjere qe veprojne ne Kosove.

Per me teper,behuni me efektiv ne pune gjate kohes qe jeni ne levizje duke shfrytezuar internetin qe Z mobile ofron per te gjitha biznes pakot.

Benefitet e biznes pakos Mësoni më shumë rreth përparësive

30% më lirë
Reduktim i shpenzimeve mujore telefonike deri në 30% në krahasim me operatorët tjerë
0% ndalesë
kolektive
Krijimi i rrethit për komunikim mes kolegëve pa pagesë - 0€.
Kredia shfrytëzohet eksluzivisht per komunikim jashte rrethit te biznesit.
Prepaid
Postpaid
Paketa e kombinuar me numra postpaid dhe prepaid brenda një biznesi.
Çmimet e thirrjeve më të lira në treg.
Fleksibilitet në shpërndarjen e kredive për numrat prepaid brenda biznesit duke ofruar menaxhim të kredisë në bazë të nevojës së biznesit.
0% shpenzime
administrative
Shërbime administrative me 0€ duke përfshirë:
- marrjen e numrave në fillim pa pagesë
- shtimin e numrave në grup pa pagesë
- faturën e detajizuar pa pagesë
- ndërrimin e numrave pa pagesë
- kalimin nga prepaid në postpaid the anasjelltas pa pagesë
- nuk ka nevojë të bëhet pagesa e depozitës për nënshkrimin e kontratës
GPRS
GPRS pa limit një muaj.

Si mund të bëheni pjesë e kësaj pakoje? Gjeni udhezime rreth produkteve

1
Caktoni numrin e punetoreve qe do te jene ne kete grup.
2
Vendosni se sa nga keta punetore do te jene postpaid dhe sa prepaid.
3
Ju lutemi kontaktoni agjentin tuaj personal në 045-610-610 ose biznes_pako@zmobileonline.com
Bisedoni për 0 cent në mes vete me 0 EURO shpenzime mujore.

Prepaid

Të gjithë numrat prepaid janë të obliguar të shpenzojnë (min) 10 EURO në muaj varësisht nga madhësia e biznesit, në mënyrë që të jenë pjesë e rrethit. Këto të holla përdoren për të biseduar jashtë rrethit.

Z mobile nuk ju ngarkon me pagesa mujore për tu bërë pjesë e rrethit!

Zgjedhni pakon që ju përshtatet

Postpaid 400

400 minuta në Z mobile dhe vala
200 Sms në Z mobile dhe vala
15€

Postpaid 600

600 minuta në Z mobile dhe vala
300 Sms në Z mobile dhe vala
20€

Postpaid 1000

1000 minuta në Z mobile dhe vala
500 Sms në Z mobile dhe vala
30€

Postpaid 5000

5000 minuta në Z mobile dhe vala
1000 Sms në Z mobile dhe vala
50€

BIZ 500

500 minuta Me të gjithë operatorët
500 Sms Me të gjithë operatorët
25€

BIZ 1500

1500 minuta Me të gjithë operatorët
1500 sms Me të gjithë operatorët
40€

Pako shtesë EXTRA

5€
Ipko 100 min + 100 sms
3€
Ipko 50 min + 50 sms
5€
Internacional 30 min

Keshilltari personal i Biznesit

Biznes paku ju mundëson komunikim te lirshem brenda biznesit tuaj, me cmimet me te uleta te ofruare ne tregun e Kosoves.

Komunikoni pa brenga duke menaxhuar buxhetin me lehtesi. Grupi i tarifave postpaid ju cakton tarifat per munitat e shpenzuara. Sa me shume numra postpaid qe perdorni ne biznesin tuaj, aq me mire do te jene bisedat tuaja jashte rrethit te biznesit.

 

Varesisht prej madhesise se biznesit qe keni, zgjedhni njeren nga pakot qe ofron Z mobile dhe kurseni deri ne 30% m ne krahasim me operatoret tjere qe veprojne ne Kosove.

Per me teper,behuni me efektiv ne pune gjate kohes qe jeni ne levizje duke shfrytezuar internetin qe Z mobile ofron per te gjitha biznes pakot.

Informatat Kryesore Si të bëheni pjesë e pakos? Prepaid Pakot e sherbimeve Pako shtesë Këshilltari personal i biznesit