Kape Javën dhe Shfrytëzo Muajin

INDIVIDUALE / PREPAID

Kape Javën dhe Shfrytëzo Muajin

Përzgjedh njërën prej pakove që ju përshtatet më shumë.

  •  PA LIMIT në Z Mobile
  •  Minuta Kombëtar
  •  SMS Kombëtar
  •  Internet 3G/4G

Për më shumë informata rreth pakove më atraktive dhe më të lira në vend, mëso më shumë te tabela më poshtë:

PakoJavore
*135*2*111#
10 ditore
*135*2*112#
 Mujore
*135*2*311#
Mujore
*135*2*312#
Mujore
*135*2*313#
MIN/SMSPa Limit (brenda rrjetit të  Z Mobile)Pa Limit (brenda rrjetit të Z Mobile)Pa Limit (brenda rrjetit të Z Mobile)Pa Limit (brenda rrjetit të Z Mobile)Pa Limit (brenda rrjetit të Z Mobile)
MINUTA (me të gjithë operatorët kombëtar)100100100150200
SMS (me të gjithë operatorët kombëtar)100200100150200
Internet 3G/4G1 GB2 GB2 GB3 GB4 GB
Çmimi1.49€1.99€2.99€3.99€4.99€

Për të shfrytëzuar internetin në mobil ju duhet të keni pajisje/kartel që e përkrah internetin 3G dhe 4G, si edhe duhet të keni të konfiguruar telefonin tuaj, pasi ta aktivizoni njërën nga pakot më atraktive në vend.

Nëse ke pajisje iOS: kliko këtu. Nëse ke pajisje ANDROID: kliko këtu.

Ndërsa për internet 4G te APN duhet ta shkruani z-4g

Për të kontrolluar gjendjen e llogarisë dhe ta shikoni se a e keni aktivizuar pakon, shtyp *101#. 

Gjithashtu nëse dëshironi që të gjitha informatat rreth pakove t’i pranoni me mesazh, dërgo SMS në numrin 50085 me tekst: ofertat

Thirrjet vendore(Eur/min)Tarifa e rregulltTarifa e uletTarifa extra e uletSMS
Familja dhe Miqt0,040,040,020,02
Z Mobile0,070,070,040,02
Vala0,070,070,040,02
Ipko Mobile0,070,070,070,07
D30,070,070,070,07
Ptk Fix0,070,070,07/
Ipko Fix0,070,070,07/
Zone/CountryRegular TarifLow TarifSMS Tarif
Zone 10.48 €0.36 €0.13 €
Zone 20.56 €0.44 €0.13 €
Zone 30.56 €0.44 €0.13 €
Zone 40.92 €0.80 €0.13 €
Zone 51.40 €1.14 €0.13 €
Zone 61.88 €1.52 €0.13 €
Zone 71.88 €1.52 €0.13 €
Zone 87.80 €7.80 €0.13 €
Informata tjera
  • TVSH është e përfshirë në çmime.
  • Pas minutit të parë, tarifimi bëhet çdo 15 sekonda.
  • Dërgimi i SMS mesazheve në të gjitha shtetet është 0.13 €
Select your place and the place you are calling to:
CountryCalls from certain areasReceiving callsSending/Receiving SMS
Please select your location and the destination you are willing to call.

Shtetet ku nuk ka marrëveshje roamingu per prepaid shfrytëzues , shërbimet e disponushme jane:
– Realizimi i thirrjeve nuk ësht i mundur
– Dërgimi SMS
– Pranimi SMS
– Pranimi i thirrjeve

KALKULATORI

Mësoni më shumë se sa GB u duhen për nevojat tuaja.

PAKO E ZGJEDHUR

1 GB

facebook

Facebook

51 orë

Instagram

Instagram

4,000 foto

Youtube

Youtube

68 video

snapchat

Snapchat

538 video

Skype

Skype

250 minuta

WhatsApp

WhatsApp

34,133 mesazhe