1 2 3 4 5

Për Z-në

Kompania, historiku, zyret dhe stafi ynë

Kompania Rreth kompanisë tonë


Devolli Group ne kuadrin e saj të gjërë të produkteve ka edhe shërbimin telefonik, I njohur me emrin komercial Zmobile qe nga Janari I vitit 2008.

Dardafone është kompani kosovare me kapital të përzier, me bashkëpronarë të përbërë nga Korporata Devolli dhe K-com Group, kompani amerikane.

E licencuar nga Autoriteti Rregullativ i Kosovës, Dardafone, në bashkëpunim me Postën dhe Telekomunikacionin e Kosovës, ushtron aktivitetet e telefonisë mobile virtuele, me pajisje më moderne të kompanisë Nokia-Siemens, lidere në teknologjinë e telefonisë mobile në botë.

Zmobile qëndron fuqishëm ne tregun e Kosovës, gjithmone duke sjellur risi për klientët e saj.