• Important Information
  Të tjera informata që ju hyjnë në punë

  For all information related to phone services provided by Z Mobile, you may contact:

  1. Client Care of Z Mobile on 045 500 500 (from Z Mobile and Vala calls are free, while from other operators calls are charged with regular fees)
  2. You may also call on 888 and use all services through automatic voicemail which will help and instruct you about each service and will provide you information about your account.
  3. E-mail info@zmobileonline.com
  4. Web www.zmobileonline.com

  Other important numbers (all free of charge)

  Emergency 112
  Police 192
  Fire brigade 193
  Hospital 194

  Enjoy with Z Mobile!

  For any notice or help you might need, you can contact us for free on 045 500 500, write in info@zmobileonline.com or visit us at one of our sale points.

 • Afati i vlefshmërisë së kartelës

  Gjendja aktive – 90 ditë

  Që nga momenti kur keni vendosur SIM kartelën në telefonin tuaj, ju e keni aktivizuar llogarinë dhe mund të bëni dhe pranoni thirrje në mënyrë të rregullt. Me rimbushjen e llogarisë, numri juaj do të vazhdojë të jetë aktiv për maksimum 90 ditë.

  Gjendja joaktive – 14 ditë

  Ju hyni në gjendjen joaktive të llogarisë suaj nëse keni kaluar 90 ditë pas datës kur është mbushur llogaria për herë të fundit. Në këtë gjendje ju mund ta përdorni llogarinë vetëm për të pranuar thirrje dhe SMS.
  Poashtu, gjendja joaktive e llogarisë ju lejon që ta rimbushni llogarinë, të bëni thirrje në numrat emergjentë dhe të kontaktoni Kujdesin për Klientë të Z Mobile.

  Gjendja e skaduar – 7 ditë

  Nëse edhe pas kalimit të gjendjes joaktive, ju nuk e rimbushni llogarinë
  tuaj, atëherë do të kaloni në gjendjen e skaduar.
  Në këtë gjendje mund të bëni thirrje vetëm në numrat emergjentë
  apo të rimbushni llogarinë. Pranimi i thirrjeve apo SMS nuk është i
  lejuar. Llogaria mund të aktivizohet vetëm me rimbushje.

  Bllokimi i plotë i numrit

  Në këtë gjendje ju nuk mund të realizoni asnjë thirrje sepse numri i juaj
  është i bllokuar dhe i ndërprerë përfundimisht.
  Poashtu vlera e mbetur në llogarinë tuaj do të humbet së bashku me
  numrin.
  Ju nuk do të mund ta riaktivizoni numrin tuaj.

 • Using Z Mobile when abroad – Roaming

  To make a phone call while your outside of Kosova, you need to press required number, including Z Mobile number together with country code, as follow:

  +377 45 XXX XXX

 • Making and Receiving phone calls

  To make a phone call you need to press the entry code along with the respective number. To receive or make a phone call within the territory of Republic of Kosova the Z.Mobile entry code is  045 XXX XXX . To receive a phone call from abroad the Z.Mobile entry code should be followed by country code  +377 45 XXX XXX

 • Checking your own Z Mobile phone number
  Shiko numrin tënd

  You can check your Z.Mobile phone number in your display by pressing: *134#

 • Manual Guide for Z Mobile phone services

  Thank you for choosing our Z.Mobile phone services
  Our outstanding offers are very convenient for those who wishes to have long communication with important people around the world.

  The way of starting using these services is very easy, you just need to insert the SIM card into your phone and you’re ready to call.

 • Starting
  Hapat e parë në rrjetin Z mobile

  You can start right away with using Z.Mobile services following these simple steps:
  First Step:
  Insert/Place your Z Mobile SIM card into your mobile and active the device
  Second Step:
  Make a call to active your number. Calling number can be toll free number or fee number (calling emergency numbers or forbidden numbers will not active your number)
  Enjoy Z Mobile!
  If you require any assistance, refer to this Manual Guide, visit our website www.zmobileonline.com or call our toll free numbers.

  Costumer care number  045 500 500.

 • Administering Talk to 10 circle
  Administering Talk to 10 circle

  All users of prepaid and postpaid packages can administer their circle “Talk to 10” to see or modify the list of registered numbers. To enable this option, you have to press the following numbers:

  To see the list of registered numbers, press
  *131*#
  To remove a number from your circle, type
  *131*1* Requested number #
  To add a number in your circle, type
  *131*2* Requested number #
  Talk to 10 circle can be modified even through calling the operator at 888

 • Check account status
  Check account status

  You can check your account status at any time. To check your account status you have to press the code as follow:
  *101#
  Afterwards in your mobile display you will receive your account status and the expiry date of your Z.Mobile account. Other free services like SMS, MMS and Internet will be shown also.
  If you are abroad, you can check your account status in the same way, using the same code:
  *101#

 • Selecting the language you prefer
  Selecting the language you prefer

  Selecting the language you prefer

  You can select the language you want for all the services that Z.Mobile offers for you.
  To select your preferred language you need to press:
  *132* number of the language you prefere #

  Language numbers are:
  1 – English
  2 – Albanian
  3 – Serbian

  Example:
  To select English language press: *132*3#

 • Changing fee plan
  Changing fee plan

  Z Mobile enables all subscribers to modify their fee plan. After activating your number your main fee plan will be “Talk to 10” You can check or modify your fee plan using this code:
  *133*#.
  After pressing this code: *133*#, your screen will display the list of fee plans along with their identify numbers offered by Z Mobile.

  For selecting the fee plan you want you have to press:
  *133* number of identifying rate #

  Example:
  To select the first rate with identified number 1 press *133*1#

 • Instruction on how to charge your account
  Instruction on how to charge your account

  You can purchase Z.Mobile refilling cards to any our selling points and our authorized distributors throughout the territory of Republic of Kosova. Refilling cards has a hidden number underneath of the scratching panel which allows you to recharge your account.
  To charge your account, first of scratch off the hidden numbers in the scratching card then write the numbers as follow:

  *103* revealed # and press call button.

  After the recharging, you will receive a confirmation that your account is charged with success by showing you the current balance along with bonuses earned.

 • Credit Transfer
  Credit Transfer

  Z Mobile allows all customers to do credit transfers from one number to other number.
  To complete the transfer of credit, you must use code *121* as follow:

  *121* 045 XXX XXX * amount in EUR #
  Example:
  To transfer 3 EURO, press *121*045123456*3#
  Afterwards you will receive a confirmation that the transfer has been completed with success.

  Demonstration
  Kredia prej EUR 3 është transferuar tek 045123456
  Gjendja e llogarisë tuaj është:
  EUR 1.5