PrepaidFol me krejt

Fol me krejt

Për të gjithë ata që dëshirojnë të flasin me të gjithë.

Tani me këtë pako mund të flisni me të gjithë operatorët, që operojnë në Kosovë me një çmim të njejtë. Për vetëm 9 cent për minutë, ju mund të bisedoni me cilindo operator mobil, duke përfshirë edhe telefonitë Vala dhe IPKO