PostpaidPako S

Nëse jeni person që flisni gjatë, mënyra postpaid është më e përshtatshme për ju. Paketat tona për postpaid ju mundësojnë të flisni pa brenga. Edhe nëse e kaloni limitin e minutave të parapaguar, të gjitha minutat shtesë kanë çmimet më të lira në tregun e Kosovës.

Nëse dëshironi të keni kontroll në shpenzimet mujore, ne ofrojmë zgjedhje për ju duke ju mundësuar të gjithë konsumatorëve të vendosin kufizim të shpenzimeve mujore dhe me çastin e arritjes së këtij kufizimi, Kujdesi për Klientë i Z Mobile do t’ju informojë juve për shumën e arritur.