PostpaidPako M

Thuaje me zë

Për vetëm 15€ në muaj, ju mund të flisni me të gjithë operatorët kombëtar për 400 minuta, 400 SMS dhe 2GB internet. Edhe nëse flisni më shumë se minutat e parapaguar, Z Mobile ju ofron çmime të pakrahasueshme në tregun e Kosovës.

Varësisht dëshirës suaj me Pakon M mund ta kombinoni me Samsung Galaxy J7, Samsung Galaxy A3 dhe Samsung Galaxy A5 duke përfituar ZBRITJE në telefon deri 50%.

web-postpaid-02
web-postpaid-07
web-postpaid-08

Çdo klient i cili dëshiron ta blej njërin prej telefonave së bashku me pako, duhet të nënshkruaj kontratë 24 muajshe dhe pagesën duhet ta bëjë me CASH.

Zbritjet të cilat klientët i fitojnë në telefona varësisht përzgjedhjes së tyre janë:

Pako M : Samsung Galaxy J7, Samsung Galaxy A3 dhe Samsung Galaxy A5 klienti përfiton ZBRITJE 120€

Në rast të shkëputjes së kontratës nga klienti pa përfunduar 24 muaj, atëherë këto janë pagesat që klienti detyrohet ti paguaj për arsye të zbritjes që merr.

Vlera e zbritjes 120
Kësti mujor Numri i muajve të mbetur
€ 120 12 muajt e parë
€ 60 13
€ 55 14
€ 50 15
€ 45 16
€ 40 17
€ 35 18
€ 30 19
€ 25 20
€ 20 21
€ 15 22
€ 10 23
€ 5 24

– Nëse kontrata shkëputet brenda 12 muajve të parë, atëherë klienti është i detyruar të paguaj komplet shumën e ZBRITJES.
– Nëse shkëputet pas 12 muajve të parë, atëherë vlera e ZBRITJES kalkulohet për muajt e mbetur.

Gjithashtu për Pakon M (400 MIN, 400 SMS dhe 2 GB internet) prej 15€, faturën mujore do ta pranoni me email si dhe do ju a sjellim HARD COPY te biznesi/adresa juaj.

Kushtet që duhen të plotësohen për tu bërë Postpaid Individual janë:

– Kontratë e Punës
– Depozit prej 50€ ( Nuk vlen për postpaid në emër të biznesit )
– Çarkullimi bankar 3 muajt e fundit ( Vërteton mbulimin e shpenzimeve )
– Kopja e letërnjoftimit
– Në rast se është biznes Çertifikatën e Biznesit.
– Nr e Xhillollogaris Bankare në rast se ju kërkohet.

Test
Oferta ka skaduar

Suspicion neglected he resolving agreement perceived at an.
  • Lose away off
  • At engage simple
  • My giving do summer
  • Spring formal no