PostpaidFol 1500

Fol 1500

Komuniko me Zë

Nëse jeni përdorues i rregullt i telefonisë, kjo pako është për ju. Me vetëm 30 EURO në muaj, ju mund të flisni me të gjithë përdoruesit e Z mobile dhe Vala për 1500 minuta kohë bisede dhe 500 SMS si dhe 150 minuta drejte Ipko. Për më tepër, nëse i shpenzoni të gjitha minutat e parapaguar, Z mobile ju jep mundësinë të vazhdoni të bisedoni sa të dëshironi me vetëm 4 cent për minutë gjatë tarifës së rregullt dhe të ulët dhe vetëm 2 cent gjatë tarifës extra të ulët.