PostpaidPako S

Pako S

Fol me Zë

Me vetëm 10€ në muaj, ju mund të flisni me të gjithë operatorët kombëtar për 200 minuta, 200 SMS dhe 1GB internet. Edhe nëse flisni më shumë se minutat e parapaguar, Z Mobile ju ofron çmime të pakrahasueshme në tregun e Kosovës.

Varësisht dëshirës suaj, pakon S mund ta kombinoni edhe me katër lloje të telefonave Samsung Galaxy J3, Samsung Galaxy J7, Samsung Galaxy A3 dhe Samsung Galaxy A5, duke përfituar ZBRITJE në telefon deri 50%.

web-postpaid-01
web-postpaid-04
web-postpaid-05
web-postpaid-06

Çdo klient i cili dëshiron ta blej njërin prej telefonave së bashku me pako, duhet të nënshkruaj kontratë 24 muajshe dhe pagesën duhet ta bëjë me CASH.

Zbritjet të cilat klientët i fitojnë duke e kombinuar Pakon S me njërin prej telefonave më poshtë janë:

Pako S : Samsung J3, Samsung Galaxy J7, Samsung Galaxy A3 dhe Samsung Galaxy A5 klienti i përfiton ZBRITJE 80€.

Në rast të shkëputjes së kontratës nga klienti pa përfunduar 24 muaj, atëherë këto janë pagesat që klienti detyrohet ti paguaj për arsye të zbritjes që merr në momentin e nënshkrimit të kontratës.

Vlera e zbritjes 80
Kësti mujor Numri i muajve të mbetur
€ 80 12 muajt e parë
€ 40 13
€ 37 14
€ 33 15
€ 30 16
€ 27 17
€ 23 18
€ 20 19
€ 17 20
€ 13 21
€ 10 22
€ 7 23
€ 3 24

– Nëse kontrata shkëputet brenda 12 muajve të parë, atëherë klienti është i detyruar të paguaj komplet shumën e ZBRITJES.
– Nëse shkëputet pas 12 muajve të parë, atëherë vlera e ZBRITJES kalkulohet për muajt e mbetur.

Gjithashtu për Pakon S (200 MIN, 200 SMS dhe 1 GB internet) prej 10€, faturën mujore do ta pranoni me email si dhe do ju a sjellim faturën te biznesi/adresa juaj.

Kushtet që duhen të plotësohen për tu bërë Postpaid Individual janë:

– Kontratë e Punës
– Depozit prej 50€ ( Nuk vlen për postpaid në emër të biznesit )
– Çarkullimi bankar 3 muajt e fundit ( Vërteton mbulimin e shpenzimeve )
– Kopja e letërnjoftimit
– Në rast se është biznes Çertifikatën e Biznesit.
– Nr e Xhillollogaris Bankare në rast se ju kërkohet.