PostpaidPako L

Pako L

Shprehu me Zë

Nëse jeni përdorues i rregullt i telefonisë, kjo pako është për ju. Me vetëm 20 EURO në muaj, ju mund të flisni me të gjithë operatorët kombëtar për 700 minuta, 700 SMS dhe 3GB internet. Për më tepër, nëse i shpenzoni të gjitha minutat e parapaguar, Z Mobile ju jep mundësinë të vazhdoni të bisedoni sa të dëshironi me vetëm 4 cent për minutë gjatë tarifës së rregullt dhe të ulët dhe vetëm 2 cent gjatë tarifës extra të ulët.

Pakon L mund ta kombinoni me Samsung Galaxy A3 dhe Samsung Galaxy A5 duke përfituar ZBRITJE në telefon deri 50%.

web-postpaid-03
web-postpaid-09

Çdo klient i cili dëshiron ta blej njërin prej telefonave së bashku me pako, duhet të nënshkruaj kontratë 24 muajshe dhe pagesën duhet ta bëjë me CASH.

Zbritjet të cilat klientët i fitojnë në telefona varësisht përzgjedhjes së tyre janë:

Me Samsung Galaxy A3 dhe Samsung Galaxy A5 klienti përfiton ZBRITJE 160€.

Në rast të shkëputjes së kontratës nga klienti pa përfunduar 24 muaj, atëherë këto janë pagesat që klienti detyrohet ti paguaj për arsye të zbritjes që merr.

Vlera e zbritjes 160
Kësti mujor Numri i muajve të mbetur
€ 120 12 muajt e parë
€ 80 13
€ 73 14
€ 67 15
€ 60 16
€ 53 17
€ 47 18
€ 40 19
€ 33 20
€ 27 21
€ 20 22
€ 13 23
€ 7 24

– Nëse kontrata shkëputet brenda 12 muajve të parë, atëherë klienti është i detyruar të paguaj komplet shumën e ZBRITJES.
– Nëse shkëputet pas 12 muajve të parë, atëherë vlera e ZBRITJES kalkulohet për muajt e mbetur.

Gjithashtu për Pakon L (700 MIN, 700 SMS dhe 3 GB internet) prej 20€, faturën mujore do ta pranoni me email si dhe do ju a sjellim HARD COPY te biznesi/adresa juaj.

Kushtet që duhen të plotësohen për tu bërë Postpaid Individual janë:

– Kontratë e Punës
– Depozit prej 50€ ( Nuk vlen për postpaid në emër të biznesit )
– Çarkullimi bankar 3 muajt e fundit ( Vërteton mbulimin e shpenzimeve )
– Kopja e letërnjoftimit
– Në rast se është biznes Çertifikatën e Biznesit.
– Nr e Xhillollogaris Bankare në rast se ju kërkohet.