PostpaidPako XXL

Pako XXL

Më e lira telefoni

5Banner-970x250
Nëse jeni përdorues i rregullt i telefonisë, kjo pako është për ju. Nënshkruani kontratë prej 12 apo 24 muaj dhe përfitoni minuta, sms dhe internet 3G/4G me të gjithë operatorët në Kosovë.
Me vetëm 50 EURO në muaj, ju mund të flisni me të gjithë operatorët kombëtar për 3000 minuta, 3000 SMS dhe 30GB internet 3G/4G. Për më tepër, nëse i shpenzoni të gjitha minutat e parapaguar, Z Mobile ju jep mundësinë të vazhdoni të bisedoni sa të dëshironi me vetëm 4 cent për minutë gjatë tarifës së rregullt dhe të ulët dhe vetëm 2 cent gjatë tarifës extra të ulët.

 

Kushtet që duhen të plotësohen për tu bërë Postpaid Individual janë:

– Kontratë e Punës
– Çarkullimi bankar 3 muajt e fundit ( Vërteton mbulimin e shpenzimeve )
– Kopja e letërnjoftimit
– Në rast se është biznes Çertifikatën e Biznesit.
– Nr e Xhillollogaris Bankare në rast se ju kërkohet.