Prepaid

Për të gjithë ata që dëshirojnë të flasin me shumë persona me çmime të përgjysmuara.

Kjo pako mundëson komunikimin me 10 veta në rreth për të gjithë përdoruesit prepaid, me çmim 4 cent në minut dhe vetëm 2 cent për SMS që do ti shfytëzoni gjatë gjithë kohës me miqtë dhe familjarët tuaj. Për më tepër, shfrytëzoni mundësinë e bisedave me orare të ulëta dhe ekstra të ulëta duke biseduar me çmime nga 50% deri në 75% më lirë..