PrepaidPakot Prepaid

Për të gjithë ata që dëshirojnë të flasin me 10 veta për 1 jave, 2 javë apo 4 javë FALAS!


Fillimishtë duhet ta krijoni 10-shen e fuqishme (Numra Z Mobile) dhe pastaj duhet ta aktivizoni njërën prej pakove, varësishtë prej dëshirës dhe nevojës që e keni.
Administrimi i rrethit Vet i 10-ti

Të gjithë përdoruesit e pakove prepaid dhe postpaid mund ta administrojnë rrethin e tyre “Vet i 10-ti ” për të shikuar apo modifkuar listën e numrave të regjistruar. Për të realizuar këtë mundësi, ju duhet të shtypni numrat e mëposhtëm:
Për ta shikuar listën e numrave të regjistruar, shtypni
*131*#
Për ta hequr një numër nga rrethi juaj, shtypni
*131*1* Numri i kërkuar #
Për ta shtuar një numër në rrethin tuaj, shtypni
*131*2* Numri i kërkuar #

« Të gjitha ofertat