Prepaid

Së pari zgjidhni pakon

Informata tjera

Zona/Shteti Tarifa e rregulltë Tarifa e ultë SMS Tarifa
Zone 1 0.48 € 0.36 € 0.13 €
Zone 2 0.56 € 0.44 € 0.13 €
Zone 3 0.56 € 0.44 € 0.13 €
Zone 4 0.92 € 0.80 € 0.13 €
Zone 5 1.40 € 1.14 € 0.13 €
Zone 6 1.88 € 1.52 € 0.13 €
Zone 7 1.88 € 1.52 € 0.13 €
Zone 8 7.80 € 7.80 € 0.13 €

Informata tjera

Shteti Thirrjet prej zonave të ndryshme Marrja e telefonatave Dergimi/Pranimi i SMS
Zgjidhni lokacionin tuaj dhe destinacionin ku dëshironi të thirrni.

Shtetet ku nuk ka marrëveshje roamingu per prepaid shfrytëzues , shërbimet e disponushme jane:

Harta interaktive e zonave të zgjedhura