Njoftim për klientët e Z Mobile - Z Mobile

Lajme dhe njoftime

Njoftim për klientët e Z Mobile

08 Tetor 2014

Njoftohën të gjithë përdoruesit e Z Mobile që të sigurohën që kartela e mbushjes që e blejnë jashtë pikave zyrtare shitëse të Z Mobile nuk përmban njërën nga numrat e mëposhtëm serik, sepse këto kartela janë të vjedhura dhe të bllokuara; rrjedhimisht, të pavlefshme.