Njoftim - Z Mobile

Lajme dhe njoftime

Njoftim

17 Shtator 2014

Ditë më parë, në emër të Z mobile, është publikuar një lojë e rrejshme shpërblyese në një faqe të rrejshme të internetit. Kjo është nje tentativë përmes së cilës mëtohet të dëmtohen klientët tonë të nderuar dhe rrjedhimisht të dëmtohet edhe imazhi i Z mobile.

Kështu që, lusim të gjithë klientët e Z mobile që të injorojnë lojën e cila është shpallur në linkun e mëposhtëm http://zmobile.byethost14.com/www.zmobileonline.com/z_mobile/lojashperblyese.html