PAKO L

INDIVIDUALE / POSTPAID

PAKO L

Nëse jeni përdorues i rregullt i telefonisë, kjo pako është për ju. Nënshkruani kontratë prej 12 apo 24 muaj dhe përfitoni minuta, sms dhe internet 3G/4G me të gjithë operatorët në Kosovë.

Me vetëm 15 EURO në muaj, ju mund të flisni me të gjithë operatorët kombëtar për 1500 minuta, Pa limit SMS dhe 15GB internet 4G. Për më tepër, nëse i shpenzoni të gjitha minutat e parapaguar, Z Mobile ju jep mundësinë të vazhdoni të bisedoni sa të dëshironi me vetëm 4 cent për minutë gjatë tarifës së rregullt dhe të ulët dhe vetëm 2 cent gjatë tarifës extra të ulët.

Kushtet që duhen të plotësohen për tu bërë Postpaid Individual janë:

  • Kontratë e Punës
  • Çarkullimi bankar 3 muajt e fundit (Vërteton mbulimin e shpenzimeve)
  • Kopja e letërnjoftimit
  • Në rast se është biznes Çertifikatën e Biznesit.
  • Nr e Xhillollogaris Bankare në rast se ju kërkohet.

KALKULATORI

Mësoni më shumë se sa GB u duhen për nevojat tuaja.

PAKO E ZGJEDHUR

1 GB

facebook

Facebook

51 orë

Instagram

Instagram

4,000 foto

Youtube

Youtube

68 video

snapchat

Snapchat

538 video

Skype

Skype

250 minuta

WhatsApp

WhatsApp

34,133 mesazhe