PAKO XL

INDIVIDUALE / POSTPAID

PAKO XL

Nëse jeni përdorues i rregullt i telefonisë, kjo pako është për ju. Nënshkruani kontratë prej 12 apo 24 muaj dhe përfitoni minuta, sms dhe internet 3G/4G me të gjithë operatorët në Kosovë.

Me vetëm 30 EURO në muaj, ju mund të flisni me të gjithë operatorët kombëtar për 1500 minuta, 1500 SMS dhe 15GB internet 3G/4G. Për më tepër, nëse i shpenzoni të gjitha minutat e parapaguar, Z Mobile ju jep mundësinë të vazhdoni të bisedoni sa të dëshironi me vetëm 4 cent për minutë gjatë tarifës së rregullt dhe të ulët dhe vetëm 2 cent gjatë tarifës extra të ulët.

Kushtet që duhen të plotësohen për tu bërë Postpaid Individual janë:

  • Kontratë e Punës
  • Çarkullimi bankar 3 muajt e fundit (Vërteton mbulimin e shpenzimeve)
  • Kopja e letërnjoftimit
  • Në rast se është biznes Çertifikatën e Biznesit.
  • Nr e Xhillollogaris Bankare në rast se ju kërkohet.

KALKULATORI

Mësoni më shumë se sa GB u duhen për nevojat tuaja.

PAKO E ZGJEDHUR

1 GB

facebook

Facebook

51 orë

Instagram

Instagram

4,000 foto

Youtube

Youtube

68 video

snapchat

Snapchat

538 video

Skype

Skype

250 minuta

WhatsApp

WhatsApp

34,133 mesazhe