Çmimet - Z Mobile

Çmimet

Thirrjet vendore(Eur/min)Tarifa e rregulltTarifa e uletSms
Rrethi Fol me 100.040.040.02
Z Mobile0.070.070.03
Vala0.070.070.03
Ipko mobile0.070.070.07
D30.070.070.07
Ptk fix0.070.07/
Ipko fix0.070.07/
Informata tjera
  • TVSH është e përfshirë në çmim.
  • Pas minutës së parë tarifimi i thirrjeve bëhet çdo 20 sekonda.
  • Tarifa e rregullt (08:00-24:00) Tarifa e ulët (24:00-8:00)
  • Dhjetë modifikimet e para të rrethit Fol me 10 janë pa pagesë, ndërsa më tutje çdo modifikim kushton 0.50 €
  • Modifikimi i rrethit Fol me 10 në këtë paketë është i lejuar.
  • Numrat pa pagesë janë: 045 500 500, 112, 92, 93, 94.
Zona/ShtetiTarifa e rregulltëTarifa e ultëSMS Tarifa
Zone 10.41 €0.33 €0.10 €
Zone 20.48 €0.38 €0.10 €
Zone 30.48 €0.38 €0.10 €
Zone 40.79 €0.69 €0.10 €
Zone 51.21 €1.99 €0.10 €
Zone 61.63 €1.32 €0.10 €
Zone 71.63 €1.32 €0.10 €
Zone 86.78 €6.70 €0.10 €
Informata tjera
  • TVSH është e përfshirë në çmime.
  • Pas minutit të parë, tarifimi bëhet çdo 15 sekonda.
  • Dërgimi i SMS mesazheve në të gjitha shtetet është 0.13 €
Zgjidhni vendin tuaj dhe vendin ku deshironi të telefononi:
ShtetiThirrjet prej zonave të ndryshmeMarrja e telefonataveDergimi/Pranimi i SMS
Zgjidhni lokacionin tuaj dhe destinacionin ku dëshironi të thirrni.

Shtetet ku nuk ka marrëveshje roamingu per prepaid shfrytëzues , shërbimet e disponushme jane:
– Realizimi i thirrjeve nuk ësht i mundur
– Dërgimi SMS
– Pranimi SMS
– Pranimi i thirrjeve