Transferimi i kredisë - Z Mobile

Transferimi i kredisë

16 December 2017

Z Mobile ju mundëson të gjithë konsumatorëve që të bëjnë edhe transfere të kredisë nga një numër në tjetrin.

Për ta realizuar transferin e kredisë, ju duhet të përdorni kodin *121* si në vijim:

*121* 045 XXX XXX * Shuma në EUR #

Shembull:

Për të transferuar 3 EURO, shtypni *121*045123456*3# 

Pas kësaj, ju do të pranoni një konfrmim që transferi është realizuar me sukses.