BIZ Pa Limit - Z Mobile

BIZ Pa Limit

BIZNES

BIZ Pa Limit

Si ta aktivizoni pakon

Thirrjet vendore (EUR/min)Tarifa e rregulltTarifa e uletTarifa extra e uletSMS
Rrethi Fol me 50.020.020.020.01
Rrethi Fol me 50.020.020.020.01
Rrethi Fol me 50.020.020.020.01
Rrethi Fol me 50.020.020.020.01
Rrethi Fol me 50.020.020.020.01
Rrethi Fol me 50.020.020.020.01
Rrethi Fol me 50.020.020.020.01
Informata tjera
  • TVSH është e përfshirë në çmim.
  • Dhjetë modifikimet e para të rrethit Fol me 10 janë pa pagesë, ndërsa më tutje çdo modifikim kushton 0.50 €
  • Kalimi nga kjo paketë në paketën Fol me 5 nuk është i lejuar.
  • Modifikimi i rrethit Fol me 10 në këtë paketë është i lejuar.
  • Numrat pa pagesë janë: 045 500 500, 112, 92, 93, 94.
Zona / ShtetiTarifa e rregulltTarifa e uletTarifa extra e ulet
Rrethi Fol me 50.020.020.02
Rrethi Fol me 50.020.020.02
Rrethi Fol me 50.020.020.02
Rrethi Fol me 50.020.020.02
Rrethi Fol me 50.020.020.02
Rrethi Fol me 50.020.020.02
Rrethi Fol me 50.020.020.02
Informata tjera
  • TVSH është e përfshirë në çmime.
  • Pas minutit të parë, tarifimi bëhet çdo 15 sekonda.
  • Dërgimi i SMS mesazheve në të gjitha shtetet është 0.13 €
Zgjidhni vendin tuaj dhe vendosni ku deshironi te telefononi
ShtetiThirrjet prej zonaveMarrja e telefonatesDergimi / Pranimi i SMS

Shtetet ku nuk ka marrëveshje roamingu per prepaid shfrytëzues , shërbimet e disponushme jane:
- Realizimi i thirrjeve nuk ësht i mundur
- Dërgimi SMS
- Pranimi SMS
- Pranimi i thirrjeve

KALKULATORI

Mësoni më shumë se sa GB u duhen për nevojat tuaja.

PAKO E ZGJEDHUR

1 GB

facebook

Facebook

51 orë

Instagram

Instagram

4,000 foto

Youtube

Youtube

68 video

snapchat

Snapchat

538 video

Skype

Skype

250 minuta

WhatsApp

WhatsApp

34,133 mesazhe