Përgjegjësia shoqërore - Z Mobile

Përgjegjësia shoqërore

PËRGJEGJËSIA SHOQËRORE

Dardafon.net në kuadrin e saj të gjërë të produkteve ka edhe shërbimin telefonik, i njohur me emrin komercial Z Mobile që nga 11 Janari i vitit 2010.

Dardafone është kompani kosovare me kapital të përzier multinacional, me bashkëpronarë të përbërë nga Kompania Abrazen dhe K-com Group, kompani amerikane.

E licencuar nga Autoriteti Rregullativ i Kosovës, Dardafone, në bashkëpunim me Postën dhe Telekomunikacionin e Kosovës, ushtron aktivitetet e telefonisë mobile virtuele, me pajisje më moderne të kompanisë Nokia-Siemens, lidere në teknologjinë e telefonisë mobile në botë.

Z Mobile qëndron fuqishëm ne tregun e Kosovës, gjithmonë duke sjellur risi për klientët e saj.