Udhëzimet për rimbushjen e llogarisë - Z Mobile

Udhëzimet për rimbushjen e llogarisë

13 Janar 2018

Kartelat për rimbushje mund të blihen në të gjitha pikat e shitjes Z Mobile si dhe te distributorët e autorizuar në tërë territorin e Republikës së Kosovës.

Mbushjet e kanë një numër të fshehur nën panelin gërvishtës i cili ju mundëson rimbushjen e llogarisë suaj.

Për ta rimbushur llogarinë tuaj, së pari zbuloni numrat e mbuluar në kartelën gërvishtëse dhe pastaj numrat e zbuluar shënoni në këtë mënyrë:

*103*numri i zbuluar # dhe shtypeni butonin e thirrjes.

Pas kësaj rimbushjeje, ju do të pranoni konfirmimin se llogaria juaj është mbushur me sukses duke ju treguar edhe bilancin aktual së bashku me bonuset e fituara.