Postpaid - Z Mobile

Oferta Postpaid

Jeni person që flisni gjatë, atëherë mënyra postpaid është më e përshtatshme për ju. Paketat tona për postpaid ju mundësojnë të flisni pa brenga. Edhe nëse e kaloni limitin e minutave të parapaguar, të gjitha minutat shtesë kanë çmimet më të lira në tregun e Kosovës.